SER DU TV VIA ANTENNE OG ER DIT SIGNAL GÅET I SORT?

Få råd og vejledning her

>

HVORFOR ER MIT TV GÅET I SORT?

Natten til den 2. juni 2020 blev der slukket for det tv-signal, som lidt ældre fjernsyn – typisk fra før 2012 – bruger til at modtager antenne-tv.

Hvis dit tv er gået i sort, kan det derfor skyldes, at dit fjernsyn er for gammelt til at modtage det nye antenne-tv-signal.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om du modtager tv via antenne, og om dit fjernsyn kan modtage det nye signal.

Hvordan ved jeg, om mit tv kan modtage det nye tv-signal?

  • Start med at undersøge, om du modtager tv via antenne. Hvis du ser tv via antenne, vil du typisk have en antenne siddende på gavlen, taget, skorstenen eller loftet. Eller det kan være, at du har en stueantenne. Hvis du ser tv via kabel, satellit (dvs. med parabol) eller bredbånd, er du ikke påvirket af lukningen af tv-signalet, og det skyldes derfor noget andet, hvis dit tv er gået i sort. Du bør i givet fald kontakte en tekniker.

  • Hvis du modtager tv via antenne, skal du muligvis – hvis fjernsynet ikke gør det automatisk – foretage en kanalsøgning.

  • Hvis kanalerne ikke kommer tilbage efter kanalsøgningen, er dit fjernsyn højst sandsynligt for gammelt til at modtage det nye tv-signal – DVB-T2. Det kan du tjekke ved at kigge i fjernsynets manual eller søge på fjernsynets modelnummer på internettet. Typisk vil fjernsyn, der er fra før 2012, ikke være klar til DVB-T2.

  • Hvis dit tv kan modtage DVB-T2, og det stadig er gået i sort, bør du tjekke din antenneinstallation – og evt. kontakte en tekniker.

SÅDAN LØSER DU PROBLEMET

  1. Anskaf et fjernsyn eller en ”tv-boks”, der kan modtage de nye signaler.
  2. Kontakt en udbyder, der tilbyder tv via antenne, kabel, satellit eller bredbånd, som kan modtage det nye signal.
  3. Hvis du har spørgsmål til modtagelse af DR-kanaler i dit område, kan du kontakte DR her Har du brug for øvrig hjælp og vejledning, kan du kontakte din tv-distributør, lokale antennemontør eller radio/tv-forhandler.

    Husk, at du også kan følge med i nyhederne og myndighedernes kommunikation om Covid-19 i din radio, i aviserne og på nettet.

  4. Husk, at du også kan følge med i nyhederne og myndighedernes kommunikation om Covid-19 i din radio, i aviserne og på nettet – også efter 2. juni.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Den 16. juni foretages der nogle afsluttende frekvensændringer på antenne-tv-senderne på Bornholm. Det betyder, at alle antenne-seere på Bornholm vil opleve sort skærm den 16. juni fra kl. 00.01 – også selv om deres fjernsyn ellers er klar til at modtage de nye DVB-T2 signaler. Signalet ventes efter planen at komme i drift senest kl. 14. Bemærk, at frekvensændringerne betyder, at alle antenne-tv-seere på Bornholm vil kunne få behov for at foretage kanalsøgning, hvis deres fjernsyn ikke automatisk foretager en sådan. Du kan læse mere om, hvordan man foretager en kanalsøgning i et særskilt svar.

Hvis du ser tv via antenne, vil du typisk have en antenne siddende på gavlen, taget, skorstenen eller loftet. Vær opmærksom på, at det ikke omfatter parabolantenner, da disse bruges til modtagelse af satellit-tv og ikke det, vi kalder antenne-tv

Derudover vil der forud for ændringer i antenne-tv-signalet hver aften frem til 2. juni 2020 på DR1 mellem kl. 18.30 og 18.35 og mellem kl. 21.00 og 21.05 blive vist en rulletekst i dit tv-billede, hvis du modtager et antenne-tv-signal.

Ser du ikke den rulletekst i nævnte periode, så modtager du ikke antenne-tv og skal derfor ikke foretage dig noget. Husk at tjekke alle fjernsyn i dit hjem samt i sommerhus, campingvogn o.l.

Hvis du har købsbeviset/ordrebekræftelsen, vil det evt. fremgå på denne, hvornår dit fjernsyn er fra. Alternativt kan du finde ud af, hvilken model dit fjernsyn er – det står typisk på bagsiden eller i menupunktet på skærmen. Dette modelnummer vil du kunne søge efter på internettet og finde alderen på dit fjernsyn.

Vær opmærksom på, at alderen på dit fjernsyn kun er en indikator for, om du risikerer at få sort skærm. Nogle modeller fra før 2012 kan være i stand til at modtage de nye signaler (DVB-T2). Mens nogle af de modeller, som er produceret i 2012 eller derefter, ikke kan modtage det nye signal.

Det første, du skal gøre, er at lave en kanalsøgning. Hvis du ikke finder en eneste kanal, skal du undersøge, om dit fjernsyn understøtter det nye tv-signal - DVB-T2. Kig i fjernsynets manual, eller søg på fjernsynets modelnummer på internettet. Understøtter dit fjernsyn ikke DVB-T2, skal du anskaffe en modtagerboks eller et andet fjernsyn, der understøtter DVB-T2, for fortsat at se antenne-tv. Vær opmærksom på, at hvis du ser tv via et kort fra din tv-udbyder, skal du sikre dig, at modtagerboksen har kortlæser. Du kan alternativt vælge at kontakte en udbyder, der tilbyder tv via antenne, kabel, satellit eller bredbånd.

Hvis manualen eller internettet bekræfter, at fjernsynet understøtter DVB-T2, men du stadig ikke har nogen kanaler, mangler enkelte kanaler eller oplever pixeleringer, bør du gennemgå din antenneinstallation.

Find råd og vejledning i denne guide, eller kontakt din lokale radio- og tv-forhandler.

Du kan finde vejledninger til, hvordan du foretager en kanalsøgning her.

Nej, det skulle du som udgangspunkt ikke blive.

Hvis din antenneforening ikke modtager tv-fra en distributør (YouSee, Stofa e.l.), men selv tager tv-signaler ned med en tagantenne e.l., vil overgangen dog evt. kunne berøre dig. Det gælder imidlertid kun, hvis foreningen ikke har udstyr til at modtage de nye tv-signaler. Af samme grund har Kulturministeriet orienteret antenneforeninger generelt om overgangen til DVB-T2, så der forhåbentlig ikke opstår problemer. Er du i tvivl, kan du evt. kontakte din antenneforening.

Ja, hvis du fortsat ønsker at se tv med antenne på apparatet.

Du kan alternativt vælge at skifte til en anden modtageform såsom kabel, satellit, IP eller internet (streaming). Dette vil dog typisk også indebære omkostninger til abonnement hos en kommerciel udbyder.

Hvis du kun ønsker at se gratis-tv fra DR og de regionale TV 2-virksomheder og har bredbåndsforbindelse til din mobil/tablet (wifi eller mobilabonnement), kan du få adgang til deres streamingtilbud (herunder deres live-programmer) via en app til din mobil/tablet. Hvis du køber en særlig device (Chromecast, Apple-tv e.l.), som du kobler til dit gamle fjernsyn, kan du via app’en få programmerne vist i stort format på skærmen på dit fjernsyn. Du kan finde DR’s og de regionale TV 2 virksomheders apps via App-store (Apples produkter som Iphones/Ipads mv.) eller Google Play (øvrige mobiler/tablets). Du kan kontakte din lokale radio- og tv-forhandler eller søge på nettet for nærmere info om Chromecast, Apple-tv o.l.

Det er i 2015 politisk besluttet, at nogle af de frekvenser, der i dag anvendes til udsendelse af antenne-tv (700 MHz-frekvensbåndet), i stedet skal anvendes til at sikre bedre mobil bredbåndsdækning.

Aftalen fremgår af vækstplanen for digitalisering i Danmark, der blev indgået 26. februar 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Lukningen er i lyset af situationen med COVID 19 midlertidigt udskudt til 2. juni 2020, hvilket er muliggjort af bl.a. indgåelse af aftaler med de mobiloperatører, der ellers skulle have taget frekvenserne i brug primo april.

Danmark har internationalt forpligtet sig til at benytte frekvenserne til mobilt bredbånd senest fra den 30. juni 2020.

Afgivelsen af tv-frekvenser betyder, at pladsen til udsendelse af antenne-tv, herunder DR’s kanaler, de regionale TV 2-virksomheders kanaler, lokal-tv og folketingskanalen, reduceres. Som en konsekvens af dette er der opstået behov for at opgradere udsendelsesteknologien til DVB-T2. Dette sikrer pladsen til de kanaler, der fortsat skal udsendes i antenne-tv-nettet.

Overgangen til DVB-T2 betyder, at alle brugere af antenne-tv skal sikre, at de senest 2. juni 2020 har et fjernsyn eller modtagerboks, der kan håndtere det nye antenne-tv-signal. Modtagere, der er købt inden for de seneste år (modeller fra 2012 eller senere), understøtter typisk DVB-T2 teknologien.

Der er ingen planer om at ændre antenne-tv-signalet i løbet af de næste mange år. Ønsker man dog at fremtidssikre sin modtagelse yderligere, så anbefales det at anskaffe sig et fjernsyn eller en boks, som både kan modtage DVB-T2 og HEVC.

HEVC er en metode til at pakke tv-signalet bedre og kan på sigt understøtte bedre billedkvalitet via antenne. Det er i øvrigt den måde antenne-tv bliver udsendt på i Tyskland, og de fleste nye modtagere på markedet understøtter derfor dette.

Den oprindelige dato for lukningen af antenne-tv-signalet – den 31. marts – var baseret på, at staten ved auktion har solgt tv-frekvenserne i 700 MHz-båndet til en række mobil-selskaber med henblik på ibrugtagning primo april i år. Mobilselskaberne har stillet sig velvillige over for en udskydelse af deres ibrugtagning af frekvenserne, men begrænset til 2. juni. Danmark er under alle omstændigheder internationalt forpligtet til at afgive tv-frekvenserne senest 30. juni 2020.En udskydelse af lukningen til 2. juni giver berørte antenne-tv-seere to måneder ekstra til at anskaffe og installere det nødvendige modtageudstyr.

Vi anbefaler, at du køber dit fjernsyn eller boks over nettet, så du ikke behøver at forlade dit hjem.

Det er stadig muligt at følge med i nyhederne og myndighedernes kommunikation om Covid-19 i radioen, i aviserne og på nettet.